هوش امنیتی

از اطلاعات مرده به سوی تهدیدات زنده: مروری بر مفهوم اطلاعات و هوشمندی تهدید

  از اطلاعات مرده به سوی تهدیدات زنده: مروری بر مفهوم اطلاعات و هوشمندی تهدید وارد دنیای تازه ای شده ایم، غرق در حجم عظیمی از اطلاعات و تهدیداتی که از هر طرف مارو تسخیر بیشتر بخوانید...

توسط مهدی صیاد، قبل